ტვირთები თურქეთი

transportationDirections:first_description_cargo_short

გადასაზიდი ტვირთები თურქეთი

10
ტვირთი ელოდება გადაზიდვას
ტვირთები ყველა მიმართულებით
54706

წინა თვის სტატისტიკა

პოპულარული მისაბმელები თურქეთი

პოპულარული ტვირთები თურქეთი - თურქეთი

20%
დანადგარები
20%
სახალხო მოხმარების პროდუქცია
13%
ბოსტნეული
7%
სათადარიგო ნაწილები
7%
საკონდიტრო ნაკეთობები
7%
დანადგარები პალეტებზე
7%
სურსათი
7%
გენერატორები
7%
სახალხო მოხმარების პროდუქცია პალეტებზე
7%
ჰუმანიტარული დახმარება

პოპულარული მიმართულებები

col_left_cargo_title_short თურქეთი

transportationDirections:col_left_cargo_description_short

col_right_cargo_title_short თურქეთი

transportationDirections:col_right_cargo_description_short