მომსახურების პაკეტები

პერიოდის ფასი
უფასო

უფასო

Standart

10$

საუკეთესო არჩევანი
პრემიუმი

18$

VIP

125$

განაცხადების დამატება

იხილეთ კონტაქტები პროგრამებში

პრივატულობის მართვა

გაფართოებული წვდომა ფირმის მონაცემებზე

პრემიუმ განაცხადები

VIP ემბლემა

თანამშრომლების მაქსიმალური რაოდენობა

1

5

8

50

განაცხადების ავტოგამეორება

სანდოობის ზონა

ლოგოტიპის ასახვა საიტის ძირითად გვერდზე

საიტზე რეკლამის დამალვა

ტენდერები

API

*ყველა ფასი მითითებულია დღგ-ს გათვალისწინების გარეშე