trucksnearme

Перевозка грузов => უკრაინა

 –  1.5 საათი
 –  1.5 - 3 საათი
 –  სამ საათზე უფრო ადრე
ჩანაწერები ნაპოვნია: 500, ჩვენებულ იქნა: 20 , ახალი: 0
ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ინფორმაცია ა/მ-ზე
გადახდა
კონტაქტები
AE - UA
ჩატვირთვის თარიღი
09.11.2020 
ტენტი
20 ტ 86 მ3 TIR, CMR загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
Договорная გრივნა არაფულადი
AE - UA
საიდან
 • დუბაი
სად
 • Вся Украина (კიევის ოლქი)
09.11.2020 
ტენტი
 • დუბაი
 • Вся Украина (კიევის ოლქი)
20 ტ 86 მ3 TIR, CMR загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
Договорная გრივნა არაფულადი
AL, MK - UA
ჩატვირთვის თარიღი
14.01 
ტენტი
22 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AL, MK - UA
საიდან
 • Македонія
 • Албанія
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
14.01 
ტენტი
 • Македонія
 • Албанія
 • კიევი (კიევის ოლქი)
22 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AL, MK, RS, HR - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
12.01  – 31.01
მარშრუტი
ბუსი
1.5 ტ 12 მ3 Д. 4.1 მ Ш. 1.7 მ В. 1.8 მ
ღირებულების მოთხოვნა
AL, MK, RS, HR - UA
საიდან
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ზაგრები (10 კვ.)
სად
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
12.01  – 31.01
ბუსი
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ზაგრები (10 კვ.)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
1.5 ტ 12 მ3 Д. 4.1 მ Ш. 1.7 მ В. 1.8 მ
ღირებულების მოთხოვნა
AL, MK, RS, HR, SI, ME, BA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
12.01  – 31.01
რეფრეჟერატორი
1.8 ტ 12 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AL, MK, RS, HR, SI, ME, BA - UA
საიდან
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ზაგრები (10 კვ.)
 • ლიუბლიანა (10 კვ.)
 • პოდგორიცა
 • სარაევო
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
12.01  – 31.01
რეფრეჟერატორი
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ზაგრები (10 კვ.)
 • ლიუბლიანა (10 კვ.)
 • პოდგორიცა
 • სარაევო
 • ნებისმიერი მიმართულება
1.8 ტ 12 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AL, MK - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
01.10.2020  – 21.01
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
21 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AL, MK - UA
საიდან
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
01.10.2020  – 21.01
რეფრეჟერატორი
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
21 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
27.01  – 28.01
მარშრუტი
იზოთერმი
22 ტ 86 მ3 CMR
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
27.01  – 28.01
იზოთერმი
 • ერევანი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
22 ტ 86 მ3 CMR
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 17.11
მარშრუტი
ტენტი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
16.01  – 17.11
ტენტი
 • ერევანი
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 17.11
მარშრუტი
ტენტი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
16.01  – 17.11
ტენტი
 • ერევანი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 17.11
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
16.01  – 17.11
რეფრეჟერატორი
 • ერევანი
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 17.11
მარშრუტი
ტენტი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
16.01  – 17.11
ტენტი
 • ერევანი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 17.11
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
16.01  – 17.11
რეფრეჟერატორი
 • ერევანი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 17.11
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
16.01  – 17.11
რეფრეჟერატორი
 • ერევანი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
19.01  – 21.01
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
19.01  – 21.01
რეფრეჟერატორი
 • ერევანი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
20 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AM, AZ, GE - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01 
მარშრუტი
ავტომზიდი
ღირებულების მოთხოვნა
AM, AZ, GE - UA
საიდან
 • ერევანი
 • ბაქო
 • თბილისი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
16.01 
ავტომზიდი
 • ერევანი
 • ბაქო
 • თბილისი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
ღირებულების მოთხოვნა
AM, AZ, GE - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01 
მარშრუტი
ავტომზიდი
ღირებულების მოთხოვნა
AM, AZ, GE - UA
საიდან
 • ერევანი
 • ბაქო
 • თბილისი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
16.01 
ავტომზიდი
 • ერევანი
 • ბაქო
 • თბილისი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01 
მარშრუტი
ტენტი
21 ტ 90 მ3 TIR, CMR загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • დონეცკი (დონეცკის ოლქი)
16.01 
ტენტი
 • ერევანი
 • დონეცკი (დონეცკის ოლქი)
21 ტ 90 მ3 TIR, CMR загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01 
მარშრუტი
ტენტი
21 ტ 90 მ3 TIR, CMR 2 ა/მ загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • დონეცკი (დონეცკის ოლქი)
16.01 
ტენტი
 • ერევანი
 • დონეცკი (დონეცკის ოლქი)
21 ტ 90 მ3 TIR, CMR 2 ა/მ загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01 
მარშრუტი
ტენტი
загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ლუგანსკი (ლუგანსკის ოლქი)
16.01 
ტენტი
 • ერევანი
 • ლუგანსკი (ლუგანსკის ოლქი)
загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 31.01
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
16.01  – 31.01
რეფრეჟერატორი
 • ერევანი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
AM - UA მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 31.01
მარშრუტი
ტენტი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
16.01  – 31.01
ტენტი
 • ერევანი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
Заметка

Заметка по заявке видна только Вам