trucksnearme

Перевозка грузов უკრაინა =>

 –  1.5 საათი
 –  1.5 - 3 საათი
 –  სამ საათზე უფრო ადრე
ჩანაწერები ნაპოვნია: 500, ჩვენებულ იქნა: 20 , ახალი: 0
ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ინფორმაცია ა/მ-ზე
გადახდა
კონტაქტები
UA - AD
ჩატვირთვის თარიღი
17.01  – 30.11
ტენტი
0.75 ტ 22 მ3 T1, CMR, CMR-დაზღვევა загрузка: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით Д. 4.2 მ Ш. 2.2 მ В. 2.3 მ
0.70 €/კმ ატვირთვაზე, 50% წინასწარი გადახდა
UA - AD
საიდან
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
17.01  – 30.11
ტენტი
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
0.75 ტ 22 მ3 T1, CMR, CMR-დაზღვევა загрузка: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით Д. 4.2 მ Ш. 2.2 მ В. 2.3 მ
0.70 €/კმ ატვირთვაზე, 50% წინასწარი გადახდა
UA - AE
ჩატვირთვის თარიღი
09.11.2020 
ტენტი
20 ტ 86 მ3 TIR, CMR загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
Договорная გრივნა არაფულადი
UA - AE
საიდან
 • Вся Украина (კიევის ოლქი)
სად
 • დუბაი
09.11.2020 
ტენტი
 • Вся Украина (კიევის ოლქი)
 • დუბაი
20 ტ 86 მ3 TIR, CMR загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
Договорная გრივნა არაფულადი
UA - RO, MK, AL
ჩატვირთვის თარიღი
17.01  – 18.01
ტენტი
20 ტ 92 მ3 ADR-9 3 ა/მ загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - RO, MK, AL
საიდან
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • უმენი (ჩერკასის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
17.01  – 18.01
ტენტი
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • უმენი (ჩერკასის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
20 ტ 92 მ3 ADR-9 3 ა/მ загрузка: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
ჩატვირთვის თარიღი
17.01  – 30.11
ტენტი
0.75 ტ 22 მ3 T1, CMR, CMR-დაზღვევა загрузка: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით Д. 4.2 მ Ш. 2.2 მ В. 2.3 მ
0.70 €/კმ კომბ., ატვირთვაზე, 50% წინასწარი გადახდა
UA - AL
საიდან
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
17.01  – 30.11
ტენტი
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
0.75 ტ 22 მ3 T1, CMR, CMR-დაზღვევა загрузка: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით Д. 4.2 მ Ш. 2.2 მ В. 2.3 მ
0.70 €/კმ კომბ., ატვირთვაზე, 50% წინასწარი გადახდა
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 31.12
მარშრუტი
მთლიან ლითონის ძარა
3.5 ტ Д. 6.1 მ Ш. 2.5 მ В. 2.7 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
16.01  – 31.12
მთლიან ლითონის ძარა
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
3.5 ტ Д. 6.1 მ Ш. 2.5 მ В. 2.7 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 31.12
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
1.5 ტ Д. 3.6 მ Ш. 2 მ В. 2 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
16.01  – 31.12
რეფრეჟერატორი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
1.5 ტ Д. 3.6 მ Ш. 2 მ В. 2 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL, MK, GR მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01 
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
21 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL, MK, GR
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
16.01 
რეფრეჟერატორი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
21 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL, MK, GR, RS, BG მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 27.05
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
21 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL, MK, GR, RS, BG
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
 • ნიშები (18 კვ.)
 • სოფია (10 კვ.)
16.01  – 27.05
რეფრეჟერატორი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
 • ნიშები (18 კვ.)
 • სოფია (10 კვ.)
21 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - RO, BG, RS, GR, AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
16.01  – 18.03
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
21 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - RO, BG, RS, GR, AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
სად
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
 • სოფია (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ათენი (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
16.01  – 18.03
რეფრეჟერატორი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
 • სოფია (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ათენი (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
21 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
15.01  – 31.12
მარშრუტი
ტენტი
1.5 ტ 25 მ3 T1, CMR загрузка: გვერდითი, ბიგის მოხსნით, უკანა Д. 4.95 მ Ш. 2.2 მ В. 2.3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
15.01  – 31.12
ტენტი
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
1.5 ტ 25 მ3 T1, CMR загрузка: გვერდითი, ბიგის მოხსნით, უკანა Д. 4.95 მ Ш. 2.2 მ В. 2.3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - TR, BG, MK, AL, RS, RO მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
15.01 
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
21 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - TR, BG, MK, AL, RS, RO
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • სტამბოლი
 • სოფია (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
15.01 
რეფრეჟერატორი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • სტამბოლი
 • სოფია (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
21 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL, GR, BG, ME, MK მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
15.01  – 19.01
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
21 ტ CMR, CMR-დაზღვევა -18...+19°°C
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - AL, GR, BG, ME, MK
საიდან
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
 • პლოვდივი (40 კვ.)
 • პოდგორიცა
 • სკოპიე (10 კვ.)
15.01  – 19.01
რეფრეჟერატორი
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
 • პლოვდივი (40 კვ.)
 • პოდგორიცა
 • სკოპიე (10 კვ.)
21 ტ CMR, CMR-დაზღვევა -18...+19°°C
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - AL, GR, BG, ME მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
15.01  – 19.01
მარშრუტი
მთლიან ლითონის ძარა
21 ტ CMR, CMR-დაზღვევა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL, GR, BG, ME
საიდან
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
 • პლოვდივი (40 კვ.)
 • პოდგორიცა
15.01  – 19.01
მთლიან ლითონის ძარა
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სალონიკი (54 კვ.)
 • პლოვდივი (40 კვ.)
 • პოდგორიცა
21 ტ CMR, CMR-დაზღვევა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - GR, AL, BG
ჩატვირთვის თარიღი
14.01 
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - GR, AL, BG
საიდან
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • ხმელნიცკი (ხმელნიცკის ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
სად
 • Греция
 • Албания
 • Болгария
14.01 
რეფრეჟერატორი
 • ჩერნოვცი (ჩერნოვცის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • ხმელნიცკი (ხმელნიცკის ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • Греция
 • Албания
 • Болгария
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL, MK, BG, RO, MD მარშრუტი ახალი!
ჩატვირთვის თარიღი
14.01  – 31.03
ახალი! მარშრუტი
ბუსი
2.2 ტ 15 მ3 CMR Д. 4.5 მ Ш. 1.7 მ В. 1.9 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, ჩამოტვირთვაზე
UA - AL, MK, BG, RO, MD
საიდან
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • სოფია (10 კვ.)
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
 • კიშინიოვი
 • ტირასპოლი
14.01  – 31.03
ბუსი
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • სოფია (10 კვ.)
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
 • კიშინიოვი
 • ტირასპოლი
2.2 ტ 15 მ3 CMR Д. 4.5 მ Ш. 1.7 მ В. 1.9 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, ჩამოტვირთვაზე
UA - MD, AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
13.01 
მარშრუტი
ტენტი
2.5 ტ 25 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - MD, AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • კიშინიოვი
 • ტირანა
 • ტირასპოლი
13.01 
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • კიშინიოვი
 • ტირანა
 • ტირასპოლი
2.5 ტ 25 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - TR, GR, AL, SI მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
12.01  – 31.01
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
1.8 ტ 12 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - TR, GR, AL, SI
საიდან
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • სტამბოლი
 • ათენი (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • ლიუბლიანა (10 კვ.)
12.01  – 31.01
რეფრეჟერატორი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • სტამბოლი
 • ათენი (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • ლიუბლიანა (10 კვ.)
1.8 ტ 12 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - RS, HR, AL, MK მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
12.01  – 31.01
მარშრუტი
ბუსი
1.5 ტ 12 მ3 Д. 4.1 მ Ш. 1.7 მ В. 1.8 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - RS, HR, AL, MK
საიდან
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ზაგრები (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
12.01  – 31.01
ბუსი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • ზაგრები (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
1.5 ტ 12 მ3 Д. 4.1 მ Ш. 1.7 მ В. 1.8 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - RO, TR, BG, RS, MK, AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
11.01  – 30.01
მარშრუტი
ტენტი
22 ტ 105 მ3 CMR, CMR-დაზღვევა, ECMT В. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - RO, TR, BG, RS, MK, AL
საიდან
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
სად
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
 • სტამბოლი
 • შუმენი (97 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
11.01  – 30.01
ტენტი
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • ბუქარესტი (01 კვ.)
 • სტამბოლი
 • შუმენი (97 კვ.)
 • ბელგრადი (11 კვ.)
 • სკოპიე (10 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
22 ტ 105 მ3 CMR, CMR-დაზღვევა, ECMT В. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - CH, ES, SE, AL, BE, EE მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
11.01  – 31.12
მარშრუტი
ტენტი
22 ტ 105 მ3 შესაძლებელია ტვირთის დამატება В. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - CH, ES, SE, AL, BE, EE
საიდან
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
სად
 • ციურიხი (80 კვ.)
 • მადრიდი (28 კვ.)
 • მალმო (21 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • ბრიუსელი (10 კვ.)
 • ტალინი (10 კვ.)
11.01  – 31.12
ტენტი
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • ციურიხი (80 კვ.)
 • მადრიდი (28 კვ.)
 • მალმო (21 კვ.)
 • ტირანა (10 კვ.)
 • ბრიუსელი (10 კვ.)
 • ტალინი (10 კვ.)
22 ტ 105 მ3 შესაძლებელია ტვირთის დამატება В. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
Заметка

Заметка по заявке видна только Вам