ქრ

ტვირთების გადაზიდვა უკრაინა=>უკრაინა

ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ინფორმაცია ა/მ-ზე
გადახდა
კონტაქტები
 • ბეჭედი
UA - UA
26.07
ტენტი
 • პრილუკი (ჩერნიგოვის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
20 ტ 90 მ3 1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
26.07 
ტენტი
20 ტ 90 მ3 1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • პრილუკი (ჩერნიგოვის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
26.07 
ტენტი
 • პრილუკი (ჩერნიგოვის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
20 ტ 90 მ3 1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
26.07 – 27.07
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • მაკაროვი (კიევის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • ზოლოტონოშა (ჩერკასის ოლქი)
 • შპოლა (ჩერკასის ოლქი)
20 ტ 105 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, განივის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.55 მ ვ. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
26.07  – 27.07
ტენტი
20 ტ 105 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, განივის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.55 მ ვ. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • მაკაროვი (კიევის ოლქი)
სად
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • ზოლოტონოშა (ჩერკასის ოლქი)
 • შპოლა (ჩერკასის ოლქი)
26.07  – 27.07
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • მაკაროვი (კიევის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • ზოლოტონოშა (ჩერკასის ოლქი)
 • შპოლა (ჩერკასის ოლქი)
20 ტ 105 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, განივის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.55 მ ვ. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07
ტენტი
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
22 ტ 93 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, დღგ-ით
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07 
ტენტი
22 ტ 93 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, დღგ-ით
UA - UA
საიდან
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
სად
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
23.07 
ტენტი
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • ბროვარი (კიევის ოლქი)
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
22 ტ 93 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, დღგ-ით
 • ბეჭედი
UA - UA
27.07
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
8 ტ 50 მ3 CMR დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 7.2 მ შ. 2.45 მ ვ. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
27.07 
ტენტი
8 ტ 50 მ3 CMR დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 7.2 მ შ. 2.45 მ ვ. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
27.07 
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
8 ტ 50 მ3 CMR დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 7.2 მ შ. 2.45 მ ვ. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07
ტენტი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
22 ტ 105 მ3 CMR 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.5 მ ვ. 3.05 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07 
ტენტი
22 ტ 105 მ3 CMR 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.5 მ ვ. 3.05 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
23.07 
ტენტი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
22 ტ 105 მ3 CMR 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, განივის მოხსნით, ტენტის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, უკანა დ. 13.6 მ შ. 2.5 მ ვ. 3.05 მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
24.07
ტენტი
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
22 ტ 92 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
24.07 
ტენტი
22 ტ 92 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - UA
საიდან
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
24.07 
ტენტი
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
22 ტ 92 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
 • ბეჭედი
UA - UA
27.07
რეფრეჟერატორი
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
27.07 
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
სად
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
27.07 
რეფრეჟერატორი
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
20 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07
ტენტი
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
22 ტ 92 მ3
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07 
ტენტი
22 ტ 92 მ3
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - UA
საიდან
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
23.07 
ტენტი
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
22 ტ 92 მ3
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
 • ბეჭედი
UA - UA
28.07 – 01.08
ტენტი
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
5.8 ტ 55 მ3 დ. 8.2 მ შ. 2.45 მ ვ. 2.7 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
28.07  – 01.08
ტენტი
5.8 ტ 55 მ3 დ. 8.2 მ შ. 2.45 მ ვ. 2.7 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
UA - UA
საიდან
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
28.07  – 01.08
ტენტი
 • ლუცკი (ვოლინის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
5.8 ტ 55 მ3 დ. 8.2 მ შ. 2.45 მ ვ. 2.7 მ
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
 • ბეჭედი
UA - UA
24.07 – 25.07
ტენტი
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, განივის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, ჭიშკრის გარეშე, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
24.07  – 25.07
ტენტი
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, განივის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, ჭიშკრის გარეშე, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
24.07  – 25.07
ტენტი
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, განივის მოხსნით, ბიგის მოხსნით, ჭიშკრის გარეშე, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
26.07
რეფრეჟერატორი
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
20 ტ 86 მ3 დატვირთვა: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
26.07 
რეფრეჟერატორი
20 ტ 86 მ3 დატვირთვა: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
UA - UA
საიდან
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
26.07 
რეფრეჟერატორი
 • კოსტოპოლი (როვნოს ოლქი)
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნიკოლაევი (მიკოლაევის ოლქი)
 • ხერსონი (ხერსონის ოლქი)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
20 ტ 86 მ3 დატვირთვა: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა დღგ-ით
 • ბეჭედი
UA - UA
25.07 – 26.07
ტენტი
 • სკადოვსკი (ხერსონის ოლქი)
 • გენიჩესკი (ხერსონის ოლქი)
 • მელიტოპოლი (ზაპოროჟიეს ოლქი)
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
25.07  – 26.07
ტენტი
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
UA - UA
საიდან
 • სკადოვსკი (ხერსონის ოლქი)
სად
 • გენიჩესკი (ხერსონის ოლქი)
 • მელიტოპოლი (ზაპოროჟიეს ოლქი)
25.07  – 26.07
ტენტი
 • სკადოვსკი (ხერსონის ოლქი)
 • გენიჩესკი (ხერსონის ოლქი)
 • მელიტოპოლი (ზაპოროჟიეს ოლქი)
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
 • ბეჭედი
UA - UA
25.07 – 26.07
ტენტი
 • სკადოვსკი (ხერსონის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება (ხერსონის ოლქი)
22 ტ 86 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
25.07  – 26.07
ტენტი
22 ტ 86 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
UA - UA
საიდან
 • სკადოვსკი (ხერსონის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება (ხერსონის ოლქი)
25.07  – 26.07
ტენტი
 • სკადოვსკი (ხერსონის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება (ხერსონის ოლქი)
22 ტ 86 მ3 1 ა/მ დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა ნაღდი ფული
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07
ავტოცისტერნა
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07 
ავტოცისტერნა
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
სად
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
23.07 
ავტოცისტერნა
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • ჩერნიგოვი (ჩერნიგოვის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07
ავტოცისტერნა
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07 
ავტოცისტერნა
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
სად
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
23.07 
ავტოცისტერნა
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • კროპივნიცკი (კიროვოგრადი) (კიროვოგრადის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07 
ტენტი
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
23.07 
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
22 ტ 86 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
26.07 – 31.07
ავტოცისტერნა
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • სუმი (სუმის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
26.07  – 31.07
ავტოცისტერნა
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • სუმი (სუმის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
სად
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
26.07  – 31.07
ავტოცისტერნა
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • სუმი (სუმის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • პოლტავა (პოლტავის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • როვნო (როვნოს ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07
ავტოცისტერნა
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07 
ავტოცისტერნა
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
სად
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
23.07 
ავტოცისტერნა
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
23.07 – 31.08
ავტოცისტერნა
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
2 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
23.07  – 31.08
ავტოცისტერნა
2 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - UA
საიდან
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
სად
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
23.07  – 31.08
ავტოცისტერნა
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
 • ივანო-ფრანკოვსკი (ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი)
 • მუკაჩევო (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტერნოპოლი (ტერნოპოლის ოლქი)
2 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - UA
26.07 – 31.07
ტენტი
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
5.5 ტ 50 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 7.2 მ შ. 2.5 მ ვ. 2.7 მ
гидроборт გრივნა
UA - UA
ჩატვირთვის თარიღი
26.07  – 31.07
ტენტი
5.5 ტ 50 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 7.2 მ შ. 2.5 მ ვ. 2.7 მ
гидроборт გრივნა
UA - UA
საიდან
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ნებისმიერი მიმართულება
26.07  – 31.07
ტენტი
 • კრივოი-როგი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ნებისმიერი მიმართულება
5.5 ტ 50 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, ზედა, უკანა დ. 7.2 მ შ. 2.5 მ ვ. 2.7 მ
гидроборт გრივნა

1.5 საათი
1.5 - 3 საათი
სამ საათზე უფრო ადრე
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
ჩანიშვნა

ჩანიშვნას განაცხადზე ხედავთ მხოლოდ თქვენ