ტვირთების ძიება =>უკრაინა

ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ტვირთი
გადახდა
კონტაქტები
AL - UA
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 30.05
დახურულ
сухие ягоды бузины 2 ტ დ. 1 მ
ღირებულების მოთხოვნა
AL - UA
საიდან
 • დურესი (20 კვ.)
სად
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
05.05  – 30.05
დახურულ
 • დურესი (20 კვ.)
 • ვინიცა (ვინიცის ოლქი)
сухие ягоды бузины 2 ტ დ. 1 მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
AM, GE - UA
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
დახურულ
Оформлення ЗДП 1 - 22 ტ
150 გრივნა
AM, GE - UA
საიდან
 • ერევანი
 • თბილისი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
05.05 
დახურულ
 • ერევანი
 • თბილისი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
Оформлення ЗДП 1 - 22 ტ
150 გრივნა
 • ბეჭედი
AM - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
დახურულ
ავტომობილები 2 ტ
1500 $ ნაღდი ფული
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
05.05 
დახურულ
 • ერევანი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
ავტომობილები 2 ტ
1500 $ ნაღდი ფული
 • ბეჭედი
AM - UA
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 07.05
ტენტი
ფირფიტა 0.45 ტ 1 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა გადმოტვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
05.05  – 07.05
ტენტი
 • ერევანი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
ფირფიტა 0.45 ტ 1 მ3 დატვირთვა: გვერდითი, უკანა გადმოტვირთვა: გვერდითი, უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
AM - UA
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
მთლიან ლითონის ძარა
коньяк 20 ტ
2700 $ არაფულადი, 80% წინასწარი გადახდა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
05.05  – 06.05
მთლიან ლითონის ძარა
 • ერევანი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
коньяк 20 ტ
2700 $ არაფულადი, 80% წინასწარი გადახდა
 • ბეჭედი
AM - UA
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 07.05
რეფრეჟერატორი
коньяк 20 ტ
2700 $ არაფულადი, 80% წინასწარი გადახდა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
05.05  – 07.05
რეფრეჟერატორი
 • ერევანი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
коньяк 20 ტ
2700 $ არაფულადი, 80% წინასწარი გადახდა
 • ბეჭედი
AM - UA
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 07.05
იზოთერმი
коньяк 20 ტ
2700 $ არაფულადი, 80% წინასწარი გადახდა
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
05.05  – 07.05
იზოთერმი
 • ერევანი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
коньяк 20 ტ
2700 $ არაფულადი, 80% წინასწარი გადახდა
 • ბეჭედი
AM - UA
პრემიუმი! ახალი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
27.04  – 05.05
პრემიუმი! ახალი! მარშრუტი
დახურულ
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ დატვირთვა: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
AM - UA
საიდან
 • ერევანი
სად
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
27.04  – 05.05
დახურულ
 • ერევანი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ დატვირთვა: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი!
ჩატვირთვის თარიღი
07.05  – 14.05
პრემიუმი!
ტრალი / არაგაბარიტი
ექსკავატორი 24 ტ დ. 8 მ შ. 3.1 მ ვ. 3.1 მ
2500 $ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • 5500 (55 კვ.)
სად
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
07.05  – 14.05
ტრალი / არაგაბარიტი
 • 5500 (55 კვ.)
 • ლვოვი (ლვოვის ოლქი)
ექსკავატორი 24 ტ დ. 8 მ შ. 3.1 მ ვ. 3.1 მ
2500 $ კომბ., ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი!
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 07.05
პრემიუმი!
დახურულ
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 0.06 ტ შესაძლებელია ტვირთის დამატება დ. 0.75 მ შ. 0.7 მ ვ. 1.05 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
AT - UA
საიდან
 • 6832
სად
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
05.05  – 07.05
დახურულ
 • 6832
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 0.06 ტ შესაძლებელია ტვირთის დამატება დ. 0.75 მ შ. 0.7 მ ვ. 1.05 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი!
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
პრემიუმი!
ტენტი
картофель на пал.Склад Раст.Львов 22 - 22.5 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • Нёхлинг(3691)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05  – 06.05
ტენტი
 • Нёхлинг(3691)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
картофель на пал.Склад Раст.Львов 22 - 22.5 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
პრემიუმი! მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • სტოკერაუ (20 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05  – 06.05
რეფრეჟერატორი
 • სტოკერაუ (20 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი!
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
პრემიუმი!
რეფრეჟერატორი
картофель на пал.Склад Раст.Львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • Нёхлинг(3691)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05  – 06.05
რეფრეჟერატორი
 • Нёхлинг(3691)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
картофель на пал.Склад Раст.Львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 22.2 - 22.5 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • სტოკერაუ (20 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05  – 06.05
ტენტი
 • სტოკერაუ (20 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 22.2 - 22.5 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 22.2 - 22.5 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • ვენა (10 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05  – 06.05
ტენტი
 • ვენა (10 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 22.2 - 22.5 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
პრემიუმი! მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • ვენა (10 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05  – 06.05
რეფრეჟერატორი
 • ვენა (10 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
картофель.на пал.Склад Раст.Львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
ბოსტნეული 22.5 ტ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • ვენა (10 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05 
რეფრეჟერატორი
 • ვენა (10 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
ბოსტნეული 22.5 ტ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
ბოსტნეული 22.5 ტ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • ვენა (10 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05 
ტენტი
 • ვენა (10 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
ბოსტნეული 22.5 ტ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
ბოსტნეული 22.5 ტ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • ვენა (10 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
05.05 
ტენტი
 • ვენა (10 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
ბოსტნეული 22.5 ტ
1500 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი
AT - UA
ჩატვირთვის თარიღი
06.05  – 07.05
რეფრეჟერატორი
картофель на пал.на склад раст.львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
AT - UA
საიდან
 • სტოკერაუ (20 კვ.)
სად
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
06.05  – 07.05
რეფრეჟერატორი
 • სტოკერაუ (20 კვ.)
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
картофель на пал.на склад раст.львов 21.5 - 22 ტ 86 მ3 2 ა/მ
1450 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
 • ბეჭედი

1.5 საათი
1.5 - 3 საათი
სამ საათზე უფრო ადრე
ჩანაწერები ნაპოვნია: 500, ჩვენებულ იქნა: 20 , ახალი: 0
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
ჩანიშვნა

ჩანიშვნას განაცხადზე ხედავთ მხოლოდ თქვენ