trucksnearme

Поиск грузов უკრაინა =>

 –  1.5 საათი
 –  1.5 - 3 საათი
 –  სამ საათზე უფრო ადრე
ჩანაწერები ნაპოვნია: 500, ჩვენებულ იქნა: 20 , ახალი: 0
ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ტვირთი
გადახდა
კონტაქტები
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
20.01 
მარშრუტი
დახურულ
საკვები გარსი 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
20.01 
დახურულ
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
საკვები გარსი 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
20.01 
მარშრუტი
დახურულ
კვებითი დანიშნულების ცელოფანი 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
20.01 
დახურულ
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
კვებითი დანიშნულების ცელოფანი 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL მარშრუტი ახალი!
ჩატვირთვის თარიღი
19.01 
ახალი! მარშრუტი
დახურულ
კვებითი დანიშნულების ცელოფანი 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
19.01 
დახურულ
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
კვებითი დანიშნულების ცელოფანი 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL მარშრუტი ახალი!
ჩატვირთვის თარიღი
20.01 
ახალი! მარშრუტი
დახურულ
плёнка пищевая 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
20.01 
დახურულ
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
плёнка пищевая 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL მარშრუტი ახალი!
ჩატვირთვის თარიღი
20.01 
ახალი! მარშრუტი
დახურულ
пленка пещевая 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
20.01 
დახურულ
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
пленка пещевая 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
15.01  – 20.01
მარშრუტი
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ 3 ა/მ загрузка: გვერდითი выгрузка: გვერდითი
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • მიჟირია (იმიერკარპატების ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
15.01  – 20.01
ტენტი
 • მიჟირია (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ 3 ა/მ загрузка: გვერდითი выгрузка: გვერდითი
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
ჩატვირთვის თარიღი
18.01  – 19.01
რეფრეჟერატორი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ CMR -20...-18°°C
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL
საიდან
 • ანდრუშოვკა (ჟიტომირის ოლქი)
სად
 • AL - 1001 Tirana
18.01  – 19.01
რეფრეჟერატორი
 • ანდრუშოვკა (ჟიტომირის ოლქი)
 • AL - 1001 Tirana
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ CMR -20...-18°°C
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
18.01  – 21.01
მარშრუტი
დახურულ
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ CMR
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
18.01  – 21.01
დახურულ
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ CMR
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
15.01  – 18.01
მარშრუტი
ტენტი
ავეჯი 20 ტ 96 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL
საიდან
 • მიჟირია (იმიერკარპატების ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
15.01  – 18.01
ტენტი
 • მიჟირია (იმიერკარპატების ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
ავეჯი 20 ტ 96 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL მარშრუტი ახალი!
ჩატვირთვის თარიღი
13.01  – 15.01
ახალი! მარშრუტი
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ CMR, CMR-დაზღვევა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL
საიდან
 • ვლადიმირ-ვოლინსკი (ვოლინის ოლქი)
სად
 • დურესი (20 კვ.)
13.01  – 15.01
ტენტი
 • ვლადიმირ-ვოლინსკი (ვოლინის ოლქი)
 • დურესი (20 კვ.)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ CMR, CMR-დაზღვევა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
20.01  – 27.01
მარშრუტი
დახურულ
სასმელები პალეტებზე 23 ტ 1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • დურესი (20 კვ.)
20.01  – 27.01
დახურულ
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • დურესი (20 კვ.)
სასმელები პალეტებზე 23 ტ 1 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
27.01 
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
Водка по глонас 21 ტ 86 მ3 +10...+12°°C
2900 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - AM
საიდან
 • ზოლოტონოშა (ჩერკასის ოლქი)
სად
 • ერევანი
27.01 
რეფრეჟერატორი
 • ზოლოტონოშა (ჩერკასის ოლქი)
 • ერევანი
Водка по глонас 21 ტ 86 მ3 +10...+12°°C
2900 $ ნაღდი ფული, ჩამოტვირთვაზე
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
20.01 
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 4 ტ 30 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • Берд
20.01 
ტენტი
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • Берд
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 4 ტ 30 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
19.01 
მარშრუტი
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 0.06 ტ 0.5 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • ხმელნიცკი (ხმელნიცკის ოლქი)
სად
 • ერევანი
19.01 
ტენტი
 • ხმელნიცკი (ხმელნიცკის ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 0.06 ტ 0.5 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
20.01 
მარშრუტი
დახურულ
ქარალდი პალეტებზე 22 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AM
საიდან
 • რუბეჟნოე (ლუგანსკის ოლქი)
სად
 • ერევანი
20.01 
დახურულ
 • რუბეჟნოე (ლუგანსკის ოლქი)
 • ერევანი
ქარალდი პალეტებზე 22 ტ 86 მ3 загрузка: უკანა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AM მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
18.01  – 29.01
მარშრუტი
დახურულ
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AM
საიდან
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
სად
 • ერევანი
18.01  – 29.01
დახურულ
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AM მარშრუტი ახალი!
ჩატვირთვის თარიღი
18.01  – 21.01
ახალი! მარშრუტი
დახურულ
ქვა პადონებზე 5.25 ტ 1 ა/მ загрузка: გვერდითი, უკანა выгрузка: უკანა Д. 3 მ Ш. 2.45 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
სად
 • ერევანი
18.01  – 21.01
დახურულ
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
 • ერევანი
ქვა პადონებზე 5.25 ტ 1 ა/მ загрузка: გვერდითი, უკანა выгрузка: უკანა Д. 3 მ Ш. 2.45 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
21.01  – 22.01
მარშრუტი
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია პალეტებზე 20 ტ 86 მ3 загрузка: გვერდითი Д. 13 მ Ш. 2.45 მ В. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • კრემენჩუგი (პოლტავის ოლქი)
სად
 • ერევანი
21.01  – 22.01
ტენტი
 • კრემენჩუგი (პოლტავის ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია პალეტებზე 20 ტ 86 მ3 загрузка: გვერდითი Д. 13 მ Ш. 2.45 მ В. 3 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
27.01 
მარშრუტი
რეფრეჟერატორი
сыр 20 ტ +10°°C
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • ზოლოტონოშა (ჩერკასის ოლქი)
სად
 • ერევანი
27.01 
რეფრეჟერატორი
 • ზოლოტონოშა (ჩერკასის ოლქი)
 • ერევანი
сыр 20 ტ +10°°C
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
22.01  – 26.01
მარშრუტი
დახურულ
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 3.6 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • ერევანი
22.01  – 26.01
დახურულ
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 3.6 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
Заметка

Заметка по заявке видна только Вам