ტვირთების ძიება უკრაინა=>

ქვეყნები
ინფორმაცია
საიდან/ სად
თარიღი
ტრანსპორტი
საიდან
სად
ტვირთი
გადახდა
კონტაქტები
UA - TJ, AF
ახალი!
ჩატვირთვის თარიღი
10.05  – 11.05
ახალი!
რეფრეჟერატორი
საკონდიტრო ნაკეთობები 20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - TJ, AF
საიდან
 • полтаве (პოლტავის ოლქი)
სად
 • таждикстан
 • афг
10.05  – 11.05
რეფრეჟერატორი
 • полтаве (პოლტავის ოლქი)
 • таждикстан
 • афг
საკონდიტრო ნაკეთობები 20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AL
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
დახურულ
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
05.05 
დახურულ
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AL
პრემიუმი!
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
პრემიუმი!
ტენტი
გრანიტის ნაკეთობები 23 ტ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL
საიდან
 • Украина (ჟიტომირის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
05.05 
ტენტი
 • Украина (ჟიტომირის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
გრანიტის ნაკეთობები 23 ტ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
UA - AL
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ ADR-3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AL
საიდან
 • კამენსკოე (დნეპროძერჟინსკი) (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ელბასანი
05.05 
ტენტი
 • კამენსკოე (დნეპროძერჟინსკი) (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ელბასანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ ADR-3
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AL
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 07.05
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ CMR 1 ა/მ ერთჯერადი დ. 13.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, გადავადებული გადახდა, დაგვიანებით გადახდა 14 დღე
UA - AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
05.05  – 07.05
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 20 ტ CMR 1 ა/მ ერთჯერადი დ. 13.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, გადავადებული გადახდა, დაგვიანებით გადახდა 14 დღე
 • ბეჭედი
UA - AL
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 07.05
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ CMR, CMR-დაზღვევა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
05.05  – 07.05
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 22 ტ CMR, CMR-დაზღვევა
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
UA - AL
ჩატვირთვის თარიღი
30.04  – 04.06
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 24 ტ დ. 13.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, გადავადებული გადახდა, დაგვიანებით გადახდა 14 დღე
UA - AL
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ტირანა (10 კვ.)
30.04  – 04.06
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ტირანა (10 კვ.)
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 24 ტ დ. 13.6 მ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი, გადავადებული გადახდა, დაგვიანებით გადახდა 14 დღე
 • ბეჭედი
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
06.05  – 11.05
დახურულ
16 паллет 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AM
საიდან
 • ვიშნევოე (კიევის ოლქი)
სად
 • ერევანი
06.05  – 11.05
დახურულ
 • ვიშნევოე (კიევის ოლქი)
 • ერევანი
16 паллет 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
06.05  – 11.05
დახურულ
Крупа догруз 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • სარნი (როვნოს ოლქი)
სად
 • ერევანი
06.05  – 11.05
დახურულ
 • სარნი (როვნოს ოლქი)
 • ერევანი
Крупа догруз 10 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
06.05 
დახურულ
მარცვლეული 21 - 21.5 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AM
საიდან
 • ჩერვონა სლობოდა (ჩერკასის ოლქი)
სად
 • ერევანი
06.05 
დახურულ
 • ჩერვონა სლობოდა (ჩერკასის ოლქი)
 • ერევანი
მარცვლეული 21 - 21.5 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
06.05  – 12.05
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 18 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
UA - AM
საიდან
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
სად
 • ერევანი
06.05  – 12.05
ტენტი
 • ზაპოროჟიე (ზაპოროჟიეს ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 18 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა არაფულადი
 • ბეჭედი
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
იზოთერმი
შპალიერი 20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • კარიუკოვკა (ჩერნიგოვის ოლქი)
სად
 • ერევანი
05.05 
იზოთერმი
 • კარიუკოვკა (ჩერნიგოვის ოლქი)
 • ერევანი
შპალიერი 20 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
14.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 8 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
სად
 • ერევანი
14.05 
ტენტი
 • ოდესა (ოდესის ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 8 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
11.05  – 20.05
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
ფირფიტა პალეტებზე 22 ტ 86 მ3 3 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ერევანი
11.05  – 20.05
ტენტი
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ერევანი
ფირფიტა პალეტებზე 22 ტ 86 მ3 3 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
06.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
დანადგარები პალეტებზე 22 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
სად
 • ერევანი
06.05 
ტენტი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ერევანი
დანადგარები პალეტებზე 22 ტ 86 მ3
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
ტენტი
ქვა 22 ტ
2800 $
UA - AM
საიდან
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
სად
 • ერევანი
05.05 
ტენტი
 • ჟიტომირი (ჟიტომირის ოლქი)
 • ერევანი
ქვა 22 ტ
2800 $
 • ბეჭედი
UA - AM
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
ტენტი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 21 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
სად
 • ერევანი
05.05  – 06.05
ტენტი
 • ჩერკასი (ჩერკასის ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 21 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 31.05
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
ფირფიტა 22 ტ 3 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
სად
 • ერევანი
05.05  – 31.05
ტენტი
 • დნეპრი (დნეპროპეტროვსკის ოლქი)
 • ერევანი
ფირფიტა 22 ტ 3 ა/მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05  – 06.05
პრემიუმი! მარშრუტი
ტენტი
დანადგარები 22 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
სად
 • ერევანი
05.05  – 06.05
ტენტი
 • ხარკოვი (ხარკოვის ოლქი)
 • ერევანი
დანადგარები 22 ტ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი
UA - AM
პრემიუმი! მარშრუტი
ჩატვირთვის თარიღი
05.05 
პრემიუმი! მარშრუტი
დახურულ
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 0.04 ტ დ. 0.4 მ შ. 0.4 მ ვ. 0.4 მ
ღირებულების მოთხოვნა
UA - AM
საიდან
 • კიევი (კიევის ოლქი)
სად
 • ერევანი
05.05 
დახურულ
 • კიევი (კიევის ოლქი)
 • ერევანი
სახალხო მოხმარების პროდუქცია 0.04 ტ დ. 0.4 მ შ. 0.4 მ ვ. 0.4 მ
ღირებულების მოთხოვნა
 • ბეჭედი

1.5 საათი
1.5 - 3 საათი
სამ საათზე უფრო ადრე
ჩანაწერები ნაპოვნია: 500, ჩვენებულ იქნა: 20 , ახალი: 0
განაცხადი
არჩეული განაცხადების ბეჭდვა
ჩანიშვნა

ჩანიშვნას განაცხადზე ხედავთ მხოლოდ თქვენ